Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum melanostachyae Baláz 1943

Діагностичні види: Carex melanostachya.

Умови місцезростань: притерасні ділянки з мулисто-болотними ґрунтами, а також вологі западини по окраїнах солончаків (на півдні).

Поширення в Україні: Лісостеп (заплава р. Дніпро), Степ (гирлова частина р. Дніпро) — дуже рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.