Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum hirtae Soó 1927

Діагностичні види: Carex hirta.

Умови місцезростань: коротко- і середньозаливні рівнинні прируслові ділянки з лучними й лучно-болотними ґрунтами.

Поширення в Україні: Степ (гирлові частини річок Дніпро, Дунай), Лісостеп — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.