Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum vulpinae Nowiński 1927

Synonyms: Caricetum vulpinae Soó 1927 (art. 25).

Діагностичні види: Carex vulpina.

Умови місцезростань: неглибокі зниження і рівнинні ділянки прируслової та центральної частин заплав з дерновими слабооглеєними суглинистими, супіщаними і лучно-болотними ґрунтами, глибиною залягання ґрунтових вод 0,2— 0,4 м, а також короткозаливні слабозасолені ділянки з мулисто-піщаними ґрунтами.

Поширення в Україні: Полісся (річки Дніпро, Тетерів, Случ, Сож, Іква, Стир, Турія, Західний Буг), Лісостеп (річки Соб, Синюха, Гірський Тікич, Гнилий Тікич, Ревуха, Уманка, Синиця), Степ (Кілійське гирло р. Дунай) — зазвичай.

Синсозологічний статус: не має.

.