Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum ripariae Máthé et Kovács 1959

Synonyms: Caricetum ripariae Soó 1928; Caricetum ripario-acutiformis Kobendza 1930 p. p.; Caricetum ripariae Soó 1928 ex Balátová-Tuláčková et al. 1993; Galio palustris-Caricetum ripariae Balátová-Tuláčková et al. 1993.

Діагностичні види: Carex riparia.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя замкнутих і слабопроточних водойм з мулистими, мулисто-піщаними донними відкладами, товщею води 20—50 cм і коливанням її рівня протягом періоду вегетації.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп (басейни річок Дністер, Південний Буг, Дніпро, Сіверський Донець), Степ (Кілійське гирло р. Дунай), витоки річок Дністер, Прут, Західний Буг — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.