Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum distichae Nowiński 1927

Synonyms: Caricetum distichae Jonas 1933; Caricetum distichae (Nowiński 1927) Jonas 1933 em. Kopecký 1960.

Діагностичні види: Carex disticha.

Умови місцезростань: глибокі молоді торф’яники річкових долин, береги озер, зниження центральної частини заплав з мулисто-піщаними, мулистоглейовими ґрунтами, незначним засоленням та змінним режимом обводнення.

Поширення в Україні: Правобережний (басейн р. Південний Буг (Згар, Конелка, Гірський Тікич)) і Лівобережний (басейни річок Дніпро (Трубіж, Хорол, Ворскла) і Сіверський Донець (Лопань, Мож)) Лісостеп, витоки р. Західний Буг — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 1340). 

.