Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion gracilis Géhu 1961

Caricetum vesicariae Chouard 1924

Synonyms: Caricetum vesicariae Br.-Bl. et Denis 1926; Caricetum inflato-vesicariae Koch 1926 p. p. (art. 7); Caricetum inflato-vesicariae Koch ex Tx. 1937 p. p. (syntax. syn.).

Діагностичні види: Сarex vesicaria.

Умови місцезростань: евтрофні низинні заплавні й плакорні болота з застійним режимом зволоження, мулувато-болотними глейовими ґрунтами, рівнем ґрунтових вод 0,6—0,8 м; висохлі стариці з перезволоженими мулуватими ґрунтами; прибережні смуги водойм з невисоким і непостійним рівнем води; канали меліоративної мережі; мінеральні болота і береги водойм без торфу.

Поширення в Україні: Полісся (басейн р. Західний Буг), Лісостеп (басейни річок Південний Буг (Десенка, Згар, Думка), Дніпро (Псел, Трубіж, Ворскла, Рось), Сіверський Донець (Вовча, Мож)), Передкарпаття (витоки річок Дністер, Прут), Карпати (Говерла, Великий Верх, Стіг, Кедроватий) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має

.