Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Caricetum appropinquatae Aszód 1935

Synonyms: Caricetum paradoxae drepanocladosum Aszód 1935 (orig. form); Caricetum appropinquatae (Koch 1926) Soó 1938; Caricetum paradoxae Tx. ex Rochow 1951.

Діагностичні види: Carex appropinquata.

Умови місцезростань: долинні й заплавні евтрофні низинні болота з потужністю торфу 0,3—0,6 м, багатим ґрунтовим живленням, мулисто-торф’янистими і торф’янистими сильномінералізованими ґрунтами, а також окраїни вільшняків або вирубок на їхньому місці.

Поширення в Україні: Полісся (Мале Полісся, рідше — Житомирське, Київське), Лісостеп (басейни річок Південний Буг і Сіверський Донець) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.