Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Equiseto fluviatilis-Caricetum rostratae Zumpfe 1929

Synonyms: Caricetum rostratae Rübel 1912 em. Balátová-Tuláčková 1963; Galio palustris-Caricetum rostratae Passarge 1999.

Діагностичні види: Carex rostrata.

Умови місцезростань: евтрофні низинні й мезотрофні перехідні болота, окраїни верхових боліт із глибиною торфу 0,5—0,6 м, рН 5,4—5,7 та проточним гідрологічним режимом, а також мілководдя водойм із мулистими, піщаними, мулисто-торф’янистими донними відкладами; вирівняні ділянки північних макросхилів (крутістю від 1—2 до 5°) від передгір’їв до висоти 1900 м над р. м. у Карпатах із заболоченими і торфово-болотними ґрунтами (рН 3,9—4,5).

Поширення в Україні: Карпати, Полісся, північ Лісостепу (басейни річок Південний Буг (річки Згар, Десенка, Сорока, Конелка), Дніпро (річки Ворскла, Псел), Сіверський Донець (р. Мож), верхів’я р. Західний Буг) — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140).

.