Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Caricetum paniculatae Wangerin 1916

Synonyms: Caricetum acutiformi-paniculatae Vlieger et van Zinderen Bakker 1942 p. p.; Valeriano-Caricetum paniculatae Jeschke (1964) 1986; incl. Rumici hydrolapathi-Caricetum paniculatae Succow 1988.

Діагностичні види: Carex paniculata.

Умови місцезростань: гірські «висячі» болота верхнього лісового та субальпійського поясів Карпат у місцях виходу ґрунтових вод, зонах контакту вапняків, флішових відкладів і кристалічних порід, а також підніжжя вапнякових скель східної та південно-східної експозицій, крутістю від 1—3 до 10—15°, на болотних ґрунтах з високим ступенем мінералізації, шаром торфу потужністю 0,2—1,0 м; евтрофні низинні осоково-гіпнові болота з незначною обводненістю, зниженням рівня ґрунтових вод під час літньої межені, відсутністю поверхневого підтоплення, торф’янистими ґрунтами та добре вираженим мікрорельєфом.

Поширення в Україні: Карпати (Чивчино-Гринявські гори, Свидовець (1250—1560 м над р. м.)), Закарпатська рівнина, Мале Полісся (басейн р. Горинь), Правобережний Лісостеп (басейн р. Південний Буг) — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7140). Діагностичний вид асоціації знаходиться на південно-східній межі ареалу.

.