Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Carici elatae-Calamagrostietum canescentis Jílek 1958

Діагностичні види: Calamagrostis canescens, Carex elata.

Умови місцезростань: неглибокі зниження центральної і притерасної частин заплав річок на мулисто-глейових ґрунтах із реакцією середовища від слаболужної до слабокислої.

Поширення в Україні: Лісостеп (басейн р. Дніпро), Карпати — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.