Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Caricetum hartmanii Denisiuk 1967

Діагностичні види: Carex hartmanii.

Умови місцезростань: заболочені заплави з торф’янистими дерновими слабооглеєними і супіщаними ґрунтами та нетривалим підтопленням повеневими водами.

Поширення в Україні: Східне Полісся (басейн р. Десна), Лівобережний Лісостеп (басейн р. Сіверський Донець) — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7210).

.