Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Caricetum buxbaumii Issler 1932

Діагностичні види: Carex buxbaumii.

Умови місцезростань: надмірно зволожені евтрофні низинні ділянки на торф’яно-болотних ґрунтах.

Поширення в Україні: Мале і Житомирське Полісся, Передкарпаття (Львівська й Івано-Франківська області), Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: діагностичний вид асоціації занесений до Червоної книги України.

.