Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Magnocaricion elatae Koch 1926

Cladietum marisci Allorge 1921

Synonyms: Phragmito vulgaris-Cladietum marisci Soó 1930 (art. 7); Cladietum marisci Issler 1932 p. p. (art. 7, 31); Cladietum marisci (Allorge 1922) Zobrist 1935; Mariscetum serrati Zobrist 1935 p. p. (syntax. syn.); Hydro-Cladietum Succow 1974 p. p. 

Діагностичні види: Cladium mariscus.

Умови місцезростань: коротко-, середньо- й тривалозаливні рівнинні ділянки з мулисто-піщаними та мулисто-черепашковими ґрунтами в умовах постійного затоплення (у приморській частині ценоареалу); евтрофні болота, обводнені ділянки реліктових долин, мілководь меліоративних каналів з мулистоторф’янистими донними відкладами, значним коливанням рівня води під час вегетації, в тому числі до повного пересихання субстрату у літньо-осінній період.

Поширення в Україні: Причорномор’я (Жебриянське приморське пасмо, Стенцівсько-Жебриянські плавні Кілійського гирла р. Дунай, Кінбурнська коса, о-в Джарилгач), Мале Полісся (долина р. Іква), Східна Галичина (Львівська обл.), Волинська височина — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 7210).

.