Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Scolochloetum festucaceae Mirkin et al. 1985

Діагностичні види: Scolochloa festucacea.

Умови місцезростань: знижені ділянки заплав і борових терас з піщаними, супіщаними, іноді — торф’янистими ґрунтами та відсутністю поверхневого підтоплення під час літньої межені.

Поширення в Україні: басейни Дніпра (річки Тясмин, Сула, Хорол, Ворскла) та Сіверського Дінця (річки Лопань, Уди) — спорадично.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 6430).

.