Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Typhetum schuttleworthii Nedelcu et al. ex Šumberová in Chytrý 2011

Діагностичні види: Typha schuttleworthii.

Умови місцезростань: мілководдя замкнутих (гірські озера) та слабопроточних (рови) водойм, присхилові болота.

Поширення в Україні: Карпати (Львівська та Івано-Франківська області).

Синсозологічний статус: діагностичний вид асоціації занесений до Додатку I Бернської конвенції. Фітоценози асоціації занесені до Червоного списку водних макрофітів України (категорія 3).

.