Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Glycerietum maximae Nowiński 1930 corr. Šumberová, Chytrý et Danihelka in Chytrý 2011

Synonyms: Glycerietum maximae (Nowiński 1930) Hueck 1931 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Glyceria maxima.

Умови місцезростань: мілководдя мезоевтрофних і евтрофних прісноводних водойм зі слабокислою або нейтральною реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 40—100 (120) см, піщаними, мулисто-піщаними, мулистими та мулистоторф’янистими донними відкладами; знижені ділянки болотистих лук з постійним і періодичним поверхневим підтопленням.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ (долинами великих річок), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.