Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Sparganietum erecti Roll 1938

Synonyms: Sparganietum erecti (Roll 1938) Philippi 1973 (syntax. syn.).

Діагностичні види: Sparganium erectum.

Умови місцезростань: мезоевтрофні й евтрофні прісноводні замкнуті або слабопроточні водойми з нейтральною чи слабокислою реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—100 (120) см, мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами. Угруповання асоціації характерні для конусів виносу алювіальних відкладів.

Поширення в Україні: Полісся (річки Прип’ять, Березна, Тетерів, Західний Буг, Десна), Лісостеп (річки Південний Буг, Дніпро, Рось, Ворскла, Псел, Хорол) — зазвичай, Степ (річки Інгул, Інгулець, Кілійське гирло р. Дунай), Передкарпаття (верхів’я річок Прут, Дністер), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.