Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Zizanietum Akhtiamov 1987

Діагностичні види: Zizania latifolia.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних водойм зі слабокислою, нейтральною або слаболужною реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—150 см, піщаними, мулисто-піщаними та мулистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ (у водоймах долини р. Дніпро і пониззі р. Дністер) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.