Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Equisetetum fluviatilis Nowiński 1930

Synonyms: Equisetetum limosi Steffen 1931; Equisetetum fluviatilis Wilzek 1935.

Діагностичні види: Equisetum fluviatile.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних замкнутих і слабопроточних водойм з нейтральною і слабокислою реакцією середовища, багатими на органічні речовини мулисто-піщаними, мулисто-торф’янистими донними відкладами, товщею води 10—30 (50) см.

Поширення в Україні: Полісся (річки Здвиж, Прип’ять, Сейм, Десна), Лісостеп (річки Дніпро, Хорол, Ворскла, Сіверський Донець, Південний Буг), Передкарпаття (витоки річок Дністер, Прут), Закарпатська рівнина — спорадично, Степ (Кілійське гирло р. Дунай) — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.