Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Acoretum calami Dagys 1932

Synonyms: Acoretum calami Schulz 1941; Acoretum calami (Schulz 1941) Kobendza 1948; Acoretum calami (Schulz 1941) Knapp et Stoffers 1962.

Діагностичні види: Acorus calamus.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних замкнутих і слабопроточних водойм, зі слабким поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 10—30 см, слаболужною, нейтральною чи слабокислою реакцією середовища, мулистими, мулисто-піщаними і мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся (річки Прип’ять, Тетерів, Десна, Ірпінь, Західний Буг), Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Сіверський Донець) — зазвичай, Степ (річки Базавлук, Інгулець, Самара), Передкарпаття (верхів’я річок Дністер, Прут), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.