Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Schoenoplectetum litoralis Dubyna in Dubyna, Dziuba et Iemelianova 2014

Діагностичні види: Scirpus litoralis.

Умови місцезростань: мілководдя замкнутих або помірнопроточних слабосолонуватоводних водойм з лужною реакцією середовища, помірним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—80 (120) см, мулистими, мулисто-піщаними і мулисто-черепашковими донними відкладами.

Поширення в Україні: Степ (приморські райони, водойми передгирлових комплексів гирлових частин річок) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.