Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Schoenoplectetum triqueteri Zonneveld 1955

Діагностичні види: Scirpus triqueter.

Умови місцезростань: мілководдя прісноводних евтрофних водойм зі слабким поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—50 см, нейтральною або слаболужною реакцією середовища, потужними мулистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Степ, південні райони Лісостепу — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.