Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Schoenoplectetum lacustris Chouard 1924

Synonyms: Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Soó 1927; Schoenoplectetum lacustris Eggler 1933; Scirpetum lacustris (Allorge 1922) Pignatti 1954; Scirpo-Phragmitetum schoenoplectetosum Soó 1957.

Діагностичні види: Scirpus lacustris.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних замкнутих і слабопроточних прісноводних, слабосолонуватоводних водойм з нейтральною і слаболужною ре-акцією середовища, товщею води 30—100 (120) см, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями її рівня, мулистими, піщаними, мулисто-піщаними, рідше — мулисто-щебенистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся (річки Прип’ять, Случ, Горинь, Снов, Березна, Західний Буг, Десна), Лісостеп (річки Південний Буг, Бужок, Вовк, Соб, Синюха, Рось, Ворскла, Псел, Сіверський Донець), Степ (річки Самара, Молочна, Інгул, Кілійське гирло р. Дунай) — зазвичай, Передкарпаття (верхів’я річок Дністер, Прут), Закарпатська рівнина — спорадично, передгірський пояс Криму — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.