Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Iridetum pseudacori Eggler 1933

Діагностичні види: Iris pseudacorus.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних непроточних прісноводних водойм зі значним протягом періоду вегетації коливанням рівня води, товщею 30—50 (70) см, слабокислою або нейтральною реакцією середовища, мулистопіщаними, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.