Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964

Hydrocharito-Stratiotetum aloidis (van Langendonck 1935) Westhoff in Westhoff et Den Held 1969

Synonyms: Stratiotetum aloidis Miljan 1933; Stratiotetum aloidis Passarge 1964.

Діагностичні види: Hydrocharis morsus-ranae, Stratiotes aloides.

Умови місцезростань: евтрофні й мезоевтрофні прісноводні замкнуті, рідше — слабопроточні водойми з товщею води 100—150 см і відносно постійним її рівнем протягом періоду вегетації, слабокислою чи нейтральною реакцією середовища, мулистими, мулисто-торф’янистими і торф’янистими донними відкладами, багатими на органічні сполуки. В заплавних озерах, старицях, рукавах, затоках річок, водосховищах, ставках, меліоративних каналах, старих кар’єрах торфорозробок.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ — спорадично, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: у складі угруповань асоціації з високим ступенем константності трапляється Ceratophyllum submersum — вид, який знаходиться на південній межі ареалу і занесений до Червоного списку водних макрофітів України. Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3150).

.