Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Typhetum latifoliae Nowiński 1930

Synonyms: Typhetum latifoliae Soó 1927; Typhetum latifoliae (Soó 1927) Schmale 1939; Typhetum latifoliae Lang 1973; Typhetum latifoliae (Soó 1927) Eggler 1998.

Діагностичні види: Typha latifolia.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя евтрофних прісноводних замкнутих або слабопроточних водойм з мулистими, мулисто-торф’янистими донними відкладами, слабким поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 20—60 (80) см, нейтральною чи слабокислою реакцією середовища.

Поширення в Україні: Полісся (річки Дніпро, Прип’ять, Західний Буг, Тетерів, Ірпінь, Десна), Лісостеп (річки Південний Буг, Рось, Гірський Тікич, Синюха, Псел, Ворскла) — зазвичай, Карпати (крім гірського і передгірського поясів), Степ (річки Інгул, Інгулець, Кілійське гирло р. Дунай), Закарпатська рівнина — спорадично, передгірський пояс Криму — дуже рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.