Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Typhetum angustifoliae Pignatti 1953

Synonyms: Typhetum angustifoliae Soó 1927; Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Soó 1927; Typhetum angustifoliae (Soó 1927) Pignatti 1953; Typhetum angustifoliae (Allorge 1922) Pignatti 1953.

Діагностичні види: Typha angustifolia.

Умови місцезростань: мілководдя слабопроточних евтрофних водойм з помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 20—50 (70) см, нейтральною і слабокислою реакцією середовища, мулистими і мулисто-торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся (річки Стохід, Горинь, Прип’ять, Тетерів, Десна, Сож, Західний Буг), Лісостеп (річки Південний Буг, Соб, Устя, Псел, Хорол, Ворскла, Сіверський Донець), Закарпатська рівнина — зазвичай, Карпати (від гірського до передгірського поясу), Степ — спорадично, передгірський пояс Криму — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.