Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Thelypterido palustris-Phragmitetum australis Kuiper ex van Donselaar et al. 1961

Діагностичні види: Peucedanum palustre, Phragmites australis, Thelypteris palustris.

Умови місцезростань: заболочені тривалозаливні прируслові ділянки водотоків, плавневих озер, кар’єрів старих торфорозробок, стариці й заводі річок з повільною течією, а також окраїни низинних і перехідних боліт з мулистоторф’янистими ґрунтами.

Поширення в Україні: Полісся (басейн р. Західний Буг), Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Дніпро, Сіверський Донець), Степ (гирлові частини річок Дніпро, Дунай), Передкарпаття (верхів’я річок Дністер, Прут) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.