Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Phragmition communis Koch 1926

Phragmitetum australis Savič 1926

Synonyms: Scirpo-Phragmitetum Koch 1926; Phragmitetum vulgaris Soó 1927; Scirpo-Phragmitetum medioeuropaeum Tx. 1941; Scirpeto-Phragmitetum termale Soó 1947; Scirpeto-Phragmitetum typicum Pignatti 1953; Phragmitetum communis (Allorge 1921) Pignatti 1953; Scirpo-Phragmitetum austro-orientale Soó 1957; Scirpo-Phragmitetum typicum Somsak 1964]. 

Діагностичні види: Phragmites australis.

Умови місцезростань: евтрофні прісноводні й солонуватоводні слабопроточні та замкнуті водойми з нейтральною, слаболужною і лужною реакцією середовища, значним поверхневим і протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 25—50 (70) см, піщано-мулистими, мулистими, мулистоторф’янистими і торф’янистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ, Закарпатська рівнина — зазвичай, Карпати (від низинного до передгірського поясу), Передгірський Крим — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.