Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Scirpetum radicantis Nowiński 1930

Synonyms: Scirpetum radicantis Hejný in Hejný et Husăk 1978; Scirpetum radicantis Zahlheimer 1979.

Діагностичні види: Scirpus radicans.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя замкнутих і слабопроточних прісноводних евтрофних водойм з мулистими донними відкладами й товщею води 10—30 см.

Поширення в Україні: Кілійське гирло р. Дунай, верхів’я р. Західний Буг, Дністер, Прут, Закарпатська рівнина — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.