Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Alopecuro-Alismatetum plantaginis-aquaticae Bolbrinker 1984

Діагностичні види: Alisma plantago-aquatica, Alopecurus aequalis.

Умови місцезростань: мілководні ділянки (з товщею води до 30 см) евтрофних замкнутих або слабопроточних водойм зі значним коливанням рівня води протягом періоду вегетації, мулисто-глинистими і мулисто-піщаними донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Передкарпаття — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.