Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae Slavnić 1948

Synonyms: Butomo-Alismatetum plantaginis-aquaticae (Slavnić 1948) Hejný ap. Dykyjowá et Květ 1978.

Діагностичні види: Alisma plantago-aquatica, Butomus umbellatus.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних прісноводних і слабосолонуватоводних замкнутих або слабопроточних водойм зі слаболужною, нейтральною чи слабокислою реакцією середовища, помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 20—45 (50) см, мулистими, рідше — мулисто-піщаними донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ — зазвичай, Передкарпаття, Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.