Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС LEMNETEA O. DE BOLÒS ET MASCLANS 1955

Союз Stratiotion Den Hartog et Segal 1964

Hydrocharitetum morsus-ranae van Langendonck 1935

Synonyms: Hydrocharitetum morsus-ranae Passarge 1978.

Діагностичні види: Hydrocharis morsus-ranae.

Умови місцезростань: евтрофні й мезоевтрофні прісноводні замкнуті, рідше — слабопроточні водойми, частіше з відсутнім поверхневим коливанням і постійним протягом періоду вегетації рівнем води, товщею 15—50 см, мулистими, мулисто-торф’янистими і торф’янистими донними відкладами, багатими на органічні сполуки. У меліоративних каналах, на прибережних ділянках річок, водосховищ, ставків, заплавних озер, рукавів і стариць, водойм колишніх кар’єрів.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — зазвичай, Степ, Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: у складі угруповань асоціації з високим ступенем константності трапляється Salvinia natans (вид, занесений до Додатку I Бернської конвенції, Червоної книги України і Червоного списку водних макрофітів України). Біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ ЄЕС (№ 3150).

.