Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Eleocharitetum palustris Savič 1926

Synonyms: Eleocharitetum palustris Schennikow 1919 (art. 7); Eleocharetum uniglumis Almquist 1929 p. p. (art. 3d); Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948.

Діагностичні види: Eleocharis palustris.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя евтрофних і мезоевтрофних прісноводних водойм з нейтральною або слаболужною реакцією середовища, товщею води 30—50 (70) см та значним коливанням її рівня протягом періоду вегетації, мулисто-піщаними і мулистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся (басейн р. Дніпро), Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Сіверський Донець) — зазвичай, Степ (гирлові частини річок Дніпро, Дністер, Дунай), Карпати (крім високогірного поясу), Закарпатська рівнина — спорадично, Крим — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.