Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Eleocharito palustris-Hippuridetum vulgaris Passarge 1964

Synonyms: Hippuridetum vulgaris Rübel 1912; Hippuridetum vulgaris Passarge 1955 (syntax. syn.); Scirpo-Hippuridetum vulgaris Fukarek 1961.

Діагностичні види: Eleocharis palustris, Hippuris vulgaris.

Умови місцезростань: прибережні мілководдя замкнутих і слабопроточних прісноводних і слабосолонуватоводних евтрофних водойм зі слабокислою, нейтральною або слаболужною реакцією середовища, мулистими, мулисто-торф’янистими донними відкладами, товщею води 25—60 (100) см.

Поширення в Україні: Полісся (заплавні водойми річок Дніпро, Десна, Західний Буг, Прип’ять), Лісостеп (басейни річок Сіверський Донець, Південний Буг), Степ (заплави річок Оскол, Базавлук, гирлові частини річок Дунай, Дніпро, Південний Буг), Передкарпаття (верхів’я р. Дністер), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.