Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae Lohmeyer 1950

Synonyms: Sparganio-Glycerietum fluitantis Eggler 1933 sensu auct. nom. ambig. p. p. (typo excl.); Rorippo amphibiae-Oenanthetum aquaticae Lohmeyer 1950; Oenantho-Rorippetum Lohmeyer 1950 nom. invers. 

Діагностичні види: Oenanthe aquatica, Rorippa amphibia.

Умови місцезростань: мілководдя евтрофних замкнутих і слабопроточних водойм з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, товщею води 10— 30 (50) cм, мулисто-піщаними, мулисто-торф’янистими донними відкладами, багатими на органічні речовини.

Поширення в Україні: Полісся (басейни річок Прип’ять, Случ, Горинь, Стохід, Іква, Мена), Лісостеп (басейни річок Південний Буг, Сіверський Донець, Західний Буг) — зазвичай, Карпати (крім високогірного поясу), Закарпатська рівнина, Степ (Кілійське гирло р. Дунай) — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.