Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Oenanthetum aquaticae Soó ex Neuhäusl 1959

Synonyms: Oenanthetum aquaticae (Soó 1928) Lohmeyer 1950.

Діагностичні види: Oenanthe aquatica.

Умови місцезростань: евтрофні замкнуті й слабопроточні водойми з нейтральною або слабокислою реакцією середовища, слабким поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 20—45 см, піщаними, мулисто-піщаними і торф’янистими донними відкладами зі значною домішкою детриту.

Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп, Степ — зазвичай, Карпати (від низинного до передгірського поясу), Закарпатська рівнина — спорадично, Гірський Крим — рідко.

Синсозологічний статус: не має.

.