Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964

Sagittario sagittifoliae-Sparganietum emersi Tx. 1953

Synonyms: Sagittario sagittifoliae-Sparganietum simplicis Tx. 1953 nom. cons.; Berulo erectae-Sparganietum emersi Passarge 1983 sensu Passarge 1999 p. p.

Діагностичні види: Sagittaria sagittifolia, Sparganium emersum.

Умови місцезростань: мілководдя мезоевтрофних і евтрофних замкнутих і слабопроточних водойм із помірним поверхневим і значним протягом періоду вегетації коливаннями рівня води, товщею 30—50 см, нейтральною або слабокислою реакцією середовища, мулисто-піщаними, мулистими й глинистими донними відкладами.

Поширення в Україні: Полісся (річки Прип’ять, Горинь, Ствига, Західний Буг), Лісостеп (річки Ворскла, Рось, Південний Буг) — зазвичай, Степ (річки Інгул, Савранка, гирлова частина р. Дунай), Передкарпаття (верхів’я річок Дністер, Прут), Закарпатська рівнина — спорадично.

Синсозологічний статус: не має.

.