Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС PLATYHYPNIDIO-FONTINALIETEA ANTIPYRETICAE PHILIPPI 1956

Союз Fontinalion antipyreticae Koch 1936

Fontinalietum antipyreticae Kaiser 1926

Діагностичні види: Fontinalis antipyretica.
Умови місцезростань: незабруднені мезотрофні й евтрофні проточні водойми завглибшки 0,5—1,5 (2) м та добре вираженою течією. Екотопи характеризуються кам’янисто-піщаними донними відкладами та наявністю кам’янистого субстрату у вигляді окремих каменів або їх пасм, що утворюють пороги.
Поширення в Україні: басейни річок Дністер, Південний Буг, спорадично в річках Житомирського Полісся та по долинах річок субмонтанного, рідше — монтанного поясів західної частини Кримських гір.
Синсозологічний статус: регіонально рідкісні (Лісостеп, Полісся). Охороняються на території Ялтинського гірсько-лісового та Кримського природних заповідників.

.