Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС PLEUROCHAETO SQUARROSAE-ABIETINELLETEA ABIETINAE MARSTALLER 2002

Abietinellion abietinae Giacomini 1951

Abietinelletum abietinae Stodiek 1937

Synonyms: Rhytidio rugosi-Thuidietum abietini Szafran 1955 (syntax. syn.); Rhytidio rugosi-Entodontetum orthocarpi Breuer 1968 (syntax. syn.); Hypno elati-Rhytidietum rugosi Vadam 1983 (syntax. syn.).


Діагностичні види: Abietinella abietina, Homalothecium lutescens.
Умови місцезростань: ділянки лучних степів з чорноземними ґрунтами; рідко — крейдяні відслонення та покриті гумусом скелі з геліо- та сціогеліофітними, ксеро- та ксеромезофітними умовами.
Поширення в Україні: Лісостеп (частіше Лівобережний) — спорадично. Можливе поширення на ґрунті та покритих гумусом скелях всією територією, особливо у Степу.
Синсозологічний статус: не має.

.