Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС HYLOCOMIЕTEA SPLENDENTIS GILLET EX MARSTALLER 1992

Союз Fissidention taxifolii Marstaller 2006

Діагностичні види: Eurhynchiastrum pulchellum, Fissidens taxifolius, Oxyrrhynchium hians.


Епігейні бріоугруповання широколистих лісів на вільних від лісової підстилки місцях за середнього чи недостатнього освітлення, трапляються в парках і лісопарках.

.