Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС CERATODONTO PURPUREI-POLYTRICHETEA PILIFERI MOHAN 1978

Союз Polytrichion pilіferi Šmarda 1947

Syntrichietum ruraliformis Boiko et Khodosovtsev in Khodosovtsev et al. 2011

Діагностичні види: Ceratodon purpureus, Syntrichia ruraliformis.
Умови місцезростань: ксеромезофітні ацидофільні угруповання піщаних масивів, природно або антропогенно порушених більш-менш плоских форм мікрорельєфу. Приурочені до окраїн польових доріг, старих викидів піску від діяльності Spalax arenarius, ділянок після пожеж тощо.
Поширення в Україні: степова зона. Імовірне поширення в Лісостепу.
Синсозологічний статус: не має.

.