Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942

Leersietum oryzoidis Eggler 1933

Synonyms: Leersietum oryzoidis (Eggler 1933) Passarge 1957 (syntax. syn.); Leersietum oryzoidis (Krause in Tx. 1955) Passarge 1957.

Діагностичні види: Leersia oryzoides.

Умови місцезростань: тривало- й середньозаливні рівнинні ділянки, береги водойм із незначною течією, значним коливанням рівня води протягом періоду вегетації, алювіальними процесами, мулистими та мулисто-піщаними донними відкладами. У Лісостепу угруповання характерні для синантропізованих екотопів у межах населених пунктів.

Поширення в Україні: басейни р. Дніпро (Псел, Хорол, Ворскла), р. Сіверський Донець (Уди, Лопань, Харків, Мож), р. Південний Буг (Бужок, Згар, Рів, Десенка, Соб, Уманка, Синюха), р. Дністер, верхів’я річок Прут, Західний Буг, гирлова частина р. Дунай, Закарпатська рівнина. 

Синсозологічний статус: не має

.