Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС FUNARIETEA HYGROMETRICAE VON HÜBSCHMANN 1957

Союз Funarion hygrometricae von Hübschmann 1957

Physcomitrietum pyriformis Waldheim еx von der Dunk 1972

Діагностичні види: Physcomitrium pyriforme.
Умови місцезростань: порушені ґрунти на степових схилах із сціогеліофітними гігромезофітними умовами, рідше — ліси й окультурені ландшафти.
Поширення в Україні: Лісостеп — зазвичай. Імовірне поширення всією територією країни, а саме, на лесових відслоненнях і порушених ґрунтах.
Синсозологічний статус: не має.

.