Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Бріофітна рослинність

КЛАС FUNARIETEA HYGROMETRICAE VON HÜBSCHMANN 1957

Союз Funarion hygrometricae von Hübschmann 1957

Funarietum hygrometricae Engel 1949

Діагностичні види: Funaria hygrometrica.
Умови місцезростань: різні типи відслонень й окультурені ландшафти з мезо- і гігромезофітними умовами; часто — на місці вогнищ. Штучні фітоценози, рідше — природні.
Поширення в Україні: Лісостеп — спорадично. Ймовірне поширення всією територією країни, а саме, на лесових відслоненнях і порушених ґрунтах.
Синсозологічний статус: не має.

.