Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Chenopodion rubri (Tx. in Poli et J. Tx. 1960) Hilbig et Jage 1972

Xanthio riparii-Chenopodietum rubri Lohmeyer et Walther in Lohmeyer 1950

Діагностичні види: Chenopodium rubrum, Xanthium albinum.
Умови місцезростань: прибережні ділянки річок, ставів, водосховищ на піщаних алювіальних відкладах, порушених внаслідок рекреаційного та пасквального навантаження.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ — рідко.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.