Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Chenopodion rubri (Tx. in Poli et J. Tx. 1960) Hilbig et Jage 1972

Chenopodietum rubri Timár 1950

Synonyms: Chenopodietum rubri Tímár 1947 (art. 2b); Chenopodietum rubri Ubrizsy 1949 (art. 2b); Chenopodietum glauci Raabe 1950; Chenopodietum glauco-rubri Lohmeyer ex Oberd. 1957; Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae Gutte 1966 р. p.; Puccinellio-Chenopodietum glauci Krippelová 1971.


Діагностичні види: Chenopodium glaucum, Ch. rubrum, Polygonum aviculare.
Умови місцезростань: прибережні ділянки водойм з піщаними і мулисто-піщаними ґрунтами, а також вологими ущільненими, інколи засоленими субстратами антропогенного походження, здебільшого по узбіччях доріг і шляхів, а також на вигонах з помірним випасанням.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ (долини та гирлові частини великих річок) — рідко.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.