Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Водна і болотна рослинність

КЛАС PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA KLIKA IN KLIKA ET NOVÁK 1941

Союз Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942

Nasturtietum officinalis Gilli 1971

Synonyms: Nasturtietum officinalis Seibert 1962 sensu auct. (art. 10a); Nasturtietum officinalis (Seibert 1962) Oberd. et al. 1967; Epilobio hirsutі-Scrophularietum umbrosae Niemann et al. 1973 p. min. p. (typo excl.); Nasturtietum microphylli Philippi 1977 (syntax. syn.); Veronico-Beruletum erecti (Philippi 1973) Passarge 1982 sensu Passarge 1999.

Діагностичні види: Nasturtium officinale.

Умови місцезростань: водотоки з добре вираженою течією й мулистоторф’янистими донними відкладами, джерельні болота.

Поширення в Україні: басейни річок Дністер, Горинь — рідко.

Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3260).

.