Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Rumici maritimi-Ranunculetum scelerati Oberd. 1957

Synonyms: Rumicetum maritimi Lauterborn 1917 p. p.; Rumicetum maritimi De Vries et al. 1940 p. p.; Rumicetum maritimi Sissingh 1942 p. p.; Rumicetum maritimi Sissingh in Westhoff et al. 1946 prov. (art. 3b); Ranunculetum scelerati Sissingh in Tx. 1950 (art. 2b, nom. nud.); Bidenti-Rumicetum maritimi (Miljan 1933) Tx. 1979; Bidenti-Ranunculetum scelerati (Miljan 1933) Tx. 1979.


Діагностичні види: Ranunculus sceleratus, Rumex maritimus.
Умови місцезростань: прибережні ділянки замкнутих і слабопроточних евтрофних водойм з мулистими і мулисто-глинистими ґрунтами.
Поширення в Україні: Полісся, Лісостеп — спорадично, Степ (долини та гирлові частини великих річок) — рідко.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.