Український геоботанічний сайт

Синтаксономія рослинності України

Антропогенна рослинність

КЛАС BIDENTETEA TX. ET AL. EX VON ROCHOW 1951

Союз Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et Hadač 1944

Bidentetum frondoso-connatae Makhynya 2015

Діагностичні види: Bidens connata, B. frondosa.
Умови місцезростань: прибережні ділянки малих річок, штучних водойм, каналів, занедбаних кар’єрів торфорозробок, болотисті луки з мулисто-піщаними слабозадернованими ґрунтами та змінним зволоженням.
Поширення в Україні: Лісостеп (долина р. Дніпро) — спорадично.
Синсозологічний статус: біотопи угруповань охороняються за Директивою Ради Європи 92/43/ЄЕС (№ 3270).

.